Nabídka výrobků

Výztuhy slunečních clon

Náš produkt - výztuha sluneční clony - je drátěný rám, který je základem pro výrobu sluneční clony.
Výztuha se dále zpracovává - zalisování do plastu, pěnová výplň apod. Tyto činnosti mohou být rozděleny mezi několik firem, které dotvářejí sluneční clonu do konečné podoby. Náš produkt je na samotném začátku těchto činností, proto je nutností, aby splňoval všechna požadovaná kritéria s nejvyšší přesností.

Výztuhy slunečních clon vyrábíme z ocelového drátu dle ČSN EN 10016 - 1,2 surového nebo poměděného o průměrech 2 - 12 mm. Podle přání a potřeb zákazníka je možné vyrábět výztuhy slunečních clon libovolného tvaru díky vysoké flexibilitě strojního zařízení.

Výztuhy slunečních clon vyrábíme pro osobní i užitkové automobily.

Naše společnost vyrábí výztuhy slunečních clon pro dodavatele komponentů do automobilů těchto značek:

  • Volkswagen
  • Mercedes
  • Bentley


Výztuha stuleční clony 1 Výztuha stuleční clony 2


Výztuha stuleční clony 3 Výztuha stuleční clony 4

Výztuhy sedaček

Drátěná výztuha slouží pro zpevnění sedačky a je důležitou součástí při výrobě sedadla. Výztuha je součástí rámu sedadla a spolu s ním slouží k zajištění pasivní bezpečnosti cestujících.

Disponujeme strojním zařízením, které nám umožňuje výrobu tvarově složitých výrobků z drátu plošným a prostorovým ohýbáním s vysokou přesností.
Výztuhy vyrábíme z ocelového drátu dle ČSN EN 10016 - 1,2 surového nebo poměděného o průměrech 2 - 12 mm.


Výztuha sedačky 1


Výztuha sedačky 2 Výztuha sedačky 3

Výztuhy opěrky hlavy

Drátěná výztuha opěrky hlavy vytváří kostru, která je obalena PUR pěnou. Drátěná výztuha slouží k uchycení opěrky k samotnému sedadlu. Výztuhy opěrky hlavy jsou významným bezpečnostním prvkem v automobilech, proto vyrábíme výztuhy ve velmi vysoké kvalitě.

GRIOS Wire Products