Vize

Smyslem naší práce je převést Vaše představy do podoby finálního produktu. Pomůžeme s konceptem výrobku, volbou technologie opracování, typem materiálu. Zpracujeme libovolné dráty, trubky a jekly, které dle potřeby doplníme komponenty z plastů, dřeva, nebo plechu. Jsme pružní, rychlí a precizní. Můžete se spolehnout na naši pomoc, přátelskou komunikaci, včasné dodávky a kvalitu odvedené práce.

Historie a tradice

Tradice výroby drátěného programu u nás sahá až do roku 1868, kdy Julius Kremer začal s výrobou kovového zboží, převážně klecí na exotické ptactvo. Následně byl v roce 1948 podnik zestátněn a přejmenován na Okresní opravárenský a průmyslový podnik KOVO-DŘEVO, který získal v tehdejším Československu monopol na výrobu klecí na ptactvo. V roce 1996 byl podnik zprivatizován, čímž byla zahájena éra výroby drátěného programu pod firmou Grios s.r.o.

Klec na ptáky

Záruka kvality

Naše společnost pracuje v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2015. Jsme si vědomi toho, že kvalita produktu je výsledkem kvality naší práce. Proto neustále zlepšujeme naše procesy, využíváme moderní technologie, kontrolujeme vstupní materiál i dílčí operace, pečlivě vybíráme své dodavatele. A také si udržujeme dobrou náladu, otevřeně komunikujeme a pružně reagujeme na změny.