Záruka kvality

ISO

Naše společnost pracuje v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008 a klade důraz na neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti. Jsme si vědomi toho, že kvalita produktu je výsledkem kvality jednotlivých procesů v celkovém řetězci činností naší společnosti.

Průběžná kontrola kvality je důležitá pro kvalitu celého výrobku. Od nákupu materiálu přes jednotlivé výrobní operace až k expedici prochází každý výrobek předem stanovenými kontrolními body.

Pro zajištění kvality našich výrobků hrají také důležitou roli vzájemné vztahy s dodavateli, neboť nelze dosáhnout jakosti výrobku bez jakosti produktů dodavatelů a kooperujících společností. Naším cílem je dlouhodobá, oboustranně výhodná partnerská spolupráce.

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2008[PDF]

Partner pro certifikaci a efektivní rozvoj www.nqa.cz

EFQM

Jedním z nástrojů měření a efektivního řízení podniku je Model Excelence EFQM.
Model EFQM představuje komplexní analýzu organizace, všech jejich procesů a činností a pokrývá všechny aspekty života podniku. Model definuje 9 oblastí klíčového významu - kritérií. Pět kritérií sleduje, co vše by měly organizace vykonávat - kritéria předpokladů úspěšnosti. Čtyři kritéria sledují měřitelné výsledky - kritéria výsledků. Prvotní hodnocení firemními hodnotiteli se může zdát subjektivní, subjektivita se však v procesu aplikace modelu EFQM vytrácí, neboť každé z 9 kritérií má různou váhu.

Model EFQM aplikujeme za pomoci konzultantů agentury CZECHINVEST. Provedené sebehodnocení nám pomohlo odhalit oblasti pro zlepšování a lépe využít silné stránky naší společnosti. Výsledky jsou ovšem předmětem opakovaného přezkoumávání. Model EFQM umožňuje při každoročním sebehodnocení srovnávat, čeho organizace za rok dosáhla a současně se srovnávat s konkurencí i s partnery.

Naším cílem je trvale využívat měření dosažených výsledků naší činnosti ve vztahu k hlavním zainteresovaným skupinám (zákazníkům, zaměstnancům, vlastníkům, komunitám) k neustálému zlepšování.

www.efqm.org

GRIOS Wire Products