Technologie a stroje

Technologie

Rovnání a dělení drátu

Jednou z prvních činností při výrobě drátěného programu je zpracování drátu jeho rovnáním a dělením. Pro tuto operaci používáme rovnací a dělící stroje určené pro průměr drátu 2 - 12 mm. Maximální délka narovnaného drátu je 2000 mm v závislosti na průměru drátu.


Automat pro rovnání a dělení drátu

Automat pro rovnání a dělení drátu
VASPO
(Pro zvětšení obrázku klikněte zde)

Automat pro rovnání a dělení drátu

Automat pro rovnání a dělení drátu
VASPO
(Pro zvětšení obrázku klikněte zde)

Narovnané dráty, různé průměry

Narovnané dráty,
různé průměry
(Pro zvětšení obrázku klikněte zde)

Ohýbání drátu

Pro ohýbání drátu využíváme především CNC ohýbací stroje 2D a 3D, které umožňují plošné a prostorové ohýbání drátu. Jejich použitím dosahujeme vysoké přesnosti finálních dílů při zachování velké produktivity práce a oproti mechanickým ohýbacím strojům dosahujeme i vyšší flexibility.

V některých případech využíváme i mechanické ohýbání drátu pomocí přípravků upravených dle potřeby. Volba technologie ohýbání je odvislá na způsobu řešení dané zakázky.

Ohýbací stroj

Ohýbací stroj
Micro-Mac, PAVE
(Pro zvětšení obrázku klikněte zde)

Ohýbací stroj

Ohýbací stroj
CNC 62, OMCG
(Pro zvětšení obrázku klikněte zde)

Ohýbací stroje

Ohýbací stroje
The Axis VI + Huron VIII, PAVE
(Pro zvětšení obrázku klikněte zde)

Svařování drátu

Odporové svařování

Při výrobě drátěného programu využíváme odporové svařování, a to bodové svařování a svařování na tupo.

Bodovým svařováním provádíme spojení dvou křížících se drátů a využíváme jej při svařování mříží. Svar na tupo spojuje dva konce drátů a je využíván především ke spojení konců drátů pro uzavření drátěných rámů.

U odporového svařování je svaru dosaženo průchodem el. proudu svařovaným místem. Materiál svařovaných součástí se ohřeje, nataví načež se materiály stlačí a tím se svaří. Teplo potřebné ke svařování se nedodává zvenku, nýbrž vzniká přímo ve svařovaném předmětu, zdrojem tepla je elektrický odpor v místě styku svařovaných materiálů. Výhodou tohoto způsobu svařování je vysoká rychlost, možnost svařování ve všech polohách.

Svařování metodou MIG/MAG

Ke spojení kovů vyžaduje většina svařovacích metod vytvoření vysoké lokální teploty.
Svařovací metoda se často označuje podle typu zdroje ohřevu např. svařování plamenem, obloukové svařování. Dalším rozlišovacím znakem je způsob ochrany horkého kovu před přístupem atmosféry (např. svařování pod tavidlem, v ochranné atmosféře plynů), neboť kovy, když stoupá jejich teplota reagují s atmosférou rychleji.

Pro svařování využíváme metody MIG/MAG. Jedná se o obloukové svařování v ochranné atmosféře plynu (MIG - Metal Inert Gas, MAG - Metal Active Gas). Zdrojem tepla je elektrický oblouk vytvořený mezi nepřetržitým svařovacím drátem a svařencem. Elektrická energie přeměněná na teplo vytváří oblouk o teplotě až 6 000°C, čímž se kovy roztaví a spojí. Oblouk a svarová lázeň jsou chráněny proudem inertního nebo aktivního plynu.

Pro výrobu drátěného programu je tato metoda vhodná neboť lze svarový kov ukládat ve všech svařovacích polohách a je vhodná pro svařování velmi lehkých až středně těžkých ocelových konstrukcí.


Svařovací lis

Svařovací lis
BPS 10.250 AV-DC, AWECO
(Pro zvětšení obrázku klikněte zde)

Svařovací lis

Svařovací lis
BPS 6.250A, AWECO
(Pro zvětšení obrázku klikněte zde)

Automatizované svařovací pracoviště

Automatizované svařovací pracoviště
Almega AX, ROBOTEC
(Pro zvětšení obrázku klikněte zde)

Finální operace

Jedná se o operace jež dotváří takřka hotový produkt a u jednotlivých produktů se liší. Jde např. o odstranění přebytečných přesahů drátů, profilování a ohýbání svařenců dle požadavků do konečné podoby.

Používané stroje

Automaty pro rovnání a dělení drátu určené pro průměr drátu 1,8 - 6 mm. Maximální délka narovnaného drátu je 2 000 mm v závislosti na průměru drátu.

CNC  ohýbací stroje 2D a 3D určené pro ohýbání drátů o průměrech 2 - 12 mm umožňující vysokou přesnost dílů při zachování velké produktivity práce.

Mechanické ohýbačky pro mechanické ohýbání drátu pomocí přípravků.

Bodové svářečky pro odporové svaření jednoho či jen několika bodů.

Svařovací stroje (na tupo) pro odporové svaření dvou konců drátu, jsou využívány především pro uzavření rámců.

Svařovací lisy pro odporové svařování drátěných mříží o maximálních rozměrech 1 400 x 1 600 mm.

Automatizované svařovací pracoviště určené pro svařování metodou MIG/MAG.

GRIOS Wire Products