Pronájem - přehled prostorů

Areál výrobního a obchodního centra GRIOS v současné době slouží k obchodní, skladovací i výrobní činnosti. Z hlediska stavebního se jedná o soubor stavebních objektů různé podlažnosti, realizovaný v tradičních stavebních technologiích.

Pronajímané nebytové prostory mají nákladní rampu nebo možnost vjezdu do prostory, jsou vytápěné, temperované i nevytápěné s přípojkou telefonu.
Rozměry jednotlivých prostor jsou od 20 m2 do 1000 mc
Ve hlídaném areálu je možnost parkování osobních a nákladních aut.

Skladovací nebytové prostory

Pronajímané nebytové prostory mají nákladní rampu nebo možnost vjezdu do prostory, jsou vytápěné, temperované i nevytápěné s přípojkou telefonu.
Rozměry jednotlivých prostor jsou od 20 m2 do 1000 m2.

Výrobní nebytové prostory

Pronajímané nebytové prostory mají nákladní rampu nebo možnost vjezdu do prostory, jsou vytápěné, temperované i nevytápěné, se sociálním zázemím a s přípojkou telefonu.
Rozměry jednotlivých prostor jsou od 20 m2 do 1000 m2.

Kancelářské nebytové prostory

Pronajímané nebytové prostory mají od 18 m2 do 45 m2, jsou vytápěné, s přípojkou telefonu.

Podrobný popis jednotlivých objektůObjekt č. I - Správní budova (parc. č. St. 486 a 439)

Jedná se o přízemní zděný vytápěný objekt s plochou střechou, složený ze dvou částí, bez podsklepení a využívaný jako kancelářské prostory se sociálním zařízením. Zastavěná plocha objektu je 382 m2. Výška budovy je 4,1 m a světlá výška místností 3 m. K pronájmu slouží tři kanceláře o výměrech 26, 25 a 20 m2 včetně WC se záchodem a umyvadlem.

Objekt č. II - Čtyřpodlažní administrativní budova (parc. č. 431/6)

Čtyřpodlažní budova je umístěna v čele výrobní haly. Zastavěná plocha přízemí je 1 656 m2, 2.NP, 3.NP a 4.NP má rozměry 90 x 15,9 m. Světlá výška podlaží je 4,6 m. Výška čtyřpodlažní budovy je 18,2 m. Objekt má plochou střechu a podél celé budovy je nákladní rampa.
Dovolené zatížení podlah přízemí je 3000 kg/m2 a pro další tři podlaží je 700 kg/m2. Nosná konstrukce je ocelová a stěnový plášť je z keramických prefabrikátů. Základní vrstva podlahy je betonová mazanina, povrchová úprava buď cementový potěr nebo PVC s gumovou podložkou nebo keramická dlažba. Budova je osazena dvěma osobními výtahy o nosnosti 500 kg a dvěma nákladními výtahy o nosnosti 2000 kg a rozměru 2,0 × 1,8 m. Čtyřpodlažní budova je využívána k obchodní a skladové činnosti, jako kancelářské prostory, případně lehkou výrobu.

Objekt č. III - Výrobní a skladová hala (parc. č. 431/1 a 431/2)

Zastavěná plocha haly je 11095 m2 a je z větší části přízemní. Světlá výška podlaží je průměrně 6m. Výška haly je max 8,2 m, má plochou střechu a podél dvou stěn je nákladní rampa. Dovolené zatížení podlah přízemí je 3000 kg/m2. Nosná konstrukce je ocelová a stěnový plášť je zděný. Základní vrstva podlahy je betonová mazanina, povrchová úprava buď cementový potěr nebo litá podlaha nebo keramická dlažba. Hala je využívána k obchodní, skladové a výrobní činnosti.

Objekt č. IV - Skladový objekt „JUZO“ (parc. č. St. 494)

Jedná se o přízemní stavbu obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou, byla postavena v systému JUZO. Jedná se o železobetonovou skeletovou konstrukci s izolací z polystyrenu o rozpětí 15,9 m v modulech 4,5 m, o světlé výšce 5,4 m. Celková délka haly činí 54,8 m.Zastavěná plocha je 867 m2.Do vlastní vytápěné haly je provedena vestavba hygienického zařízení a kanceláří. Dvě hlavní části haly jsou využívány k obchodní, skladové a výrobní činnosti.

Objekt č. V - Objekt kanceláří a skladů „MONOBLOK“ (parc. č. St. 440)

Jedná se o zděný přízemní objekt s plochou střechou. Střecha je z železobetonových prefabrikátů s tepelnou izolací z perlitobetonu a živičné krytiny. Zastavěná plocha je 609 m2 a výška objektu je 4,5 m. a má zřízenu přípojku elektrické energie 35A. Objekt je využíván pro kanceláře, dílny a skladovací prostory.

Objekt č. VI - Objekt skladů s rampou(parc. č. St. 433)

Jedná se o objekt samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený, s nákladní rampou podél celé budovy. Nosná konstrukce pultové střechy je tvořena ocelovými příhradovými nosníky. Střešní plášť je tvořen profilovaným plechem, tepelnou izolací a povlakovou krytinou. Podlahy jsou ve skladech betonové a keramická dlažba, v kanceláři PVC. K pronájmu slouží šest místností z toho čtyři sklady o výměrech 55, 49, 26 a 8 m2, menší kancelář o ploše 7 m2 a WC se záchodem a umyvadlem. Výška objektu je 4 m a zastavěná plocha je 183 m2.

Objekt č. VII - Objekt skladů s kanceláří (parc. č. St. 434)

Jedná se o zděný přízemní objekt s plochou střechou. Zastavěná plocha je 91 m2, výška je 3,5 m. K pronájmu slouží tři místnosti, z toho dva sklady o výměrech 49 a 8 m2 a kancelář o ploše 7 m2.

Objekt č. VIII - Plechový sklad (parc. č. St. 627)

Ocelový sklad se zastavěnou plochou 112 m2. Světlá výška objektu je 5,0 m a má zřízenu přípojku elektrické energie 35A. Je možno ho využívat jako sklad či pro garážování aut.

Objekt č. 1 - Správní budova (parc. č. St. 486 a 439) Objekt č. 2 - Čtyřpodlažní administrativní budova (č.p. 431/6) Objekt č. 3 - Výrobní a skladová hala (č.p. 431/1 a 431/2) Objekt č. 4 - Skladový objekt „JUZO“ (parc. č. St. 494) Objekt č. 5 - Objekt kanceláří a skladů „MONOBLOK“ (parc. č. St. 440) Objekt č. 6 - Objekt skladů s rampou (parc. č. St. 433) Objekt č. 7 - Objekt skladů s kanceláří (parc. č. St. 434) Objekt č. 8 - Plechový sklad (parc. č. St. 627)

Nebytové prostory v areálu výrobního a obchodního centra GRIOS

Nabízíme pronájem nebytových prostor v areálu,který byl původně zbudován jako okresní podnik služeb.Prostory lze využívat ke komerčním účelům ( obchodní,výrobní a skladovací činnost).

Umístění:

Areál se nachází v blízkosti centra města Olomouce–místní část Lazce - Viz. mapka.

Dostupnost:

Areál je dobře přístupný pro všechny vozidla včetně kamionů ze všech směrů (od Brna, Ostravy, Přerova, Litovle), po silnici směrem na Chomoutov, Uničov. Ve vzdálenosti cca 200 m od vjezdu je umístěna zastávka MHD (autobusových linek č. 17, 21 a 22).

Popis:

Pronajímané prostory jsou v samostatně stojících objektech, v prostorově rozčleněné hale s nakládací rampou, či ve čtyřpodlažní budově.Tato je vybavena dvěma nákladními výtahy o nosnosti 2000 kg a dvěma osobními výtahy 500kg.
Nosnost podlah - přízemí 3000 kg/m2, patra 700 kg/m2.
Elektrická energie - (400/230 V) je v jednotlivých prostorech samostatně měřena.
Zemní plyn – rozveden po celém areálu – spotřeba samostatně měřena.
Voda – pitná z městského řádu.
Topení – plynové se samostatně instalovanými agregáty,v etážové budově teplovodní s centrální kotelnou.
Prostory lze upravovat dle potřeb nájemníka ( stavební prozdělení příčkami, dodávky energií, využití údržbářských a úklidových kapacit). Konkrétní vybavení, rozměry jednotlivých objektů jsou uvedeny v níže uvedeném seznamu.
Parkování - v areálu je možnost si pronajmout vyhrazené parkovací místo.
Stravování – provozujeme závodní jídelnu s možností výběru ze čtyř jídel.
Základní cena nájmu je od 55,- do 65,- Kč/m2 za měsíc a dále dle poskytovaných služeb bez cen za spotřebované energie.

Vzorová nájemní smlouva

Vzorovou nájemní smlouvu ve formátu DOC (Microsoft Word) si můžete stáhnout zde: vzor-smlouva.doc (61 kB)

GRIOS Wire Products