Historie a tradice

Obrazek - Automobilový průmysl

Tradice výroby drátěného programu sahá až do roku 1868, kdy Julius Kremer začal s výrobou kovového zboží, převážně klecí na exotické ptactvo.

V roce 1948 byl podnik, stejně jako řada jiných, zestátněn a přejmenován na Okresní opravárenský a průmyslový podnik KOVO-DŘEVO. Ten získal v Československu monopol v oblasti výroby klecí na ptactvo.

V roce 1996 byl státní podnik zprivatizován firmou GRIOS s.r.o. Ta zpočátku navázala na výrobu kovového zboží a nábytku, ale později od výroby nábytku upustila. Svoji výrobní činnost zaměřila pouze na drátěný program, kterému se věnuje doposud.

Od roku 2000 získávají stále více na významu dodávky pro automobilový průmysl.

GRIOS Wire Products